Posuvná brána WI s pojezdovými kolečky

Brány s kolečky jsou speciálním řešením posuvných bran, v nichž konstrukce umožňuje zkrátit křídlo o zadní část vrat, která je obecně nazývaná „přesahem brány“.

Ruční a automatické brány WI jsou vybaveny značkou CE, která potvrzuje shodu výrobků se směrnicemi a normou PN-EN 13241-1 pro brány do oplocení průmyslových a obytných objektů.

Brány WI mají antikorozní ochranu vytvořenou žárovým pozinkovaných nebo žárovým pozinkovaných a vrstvou polyesterové barvy. Na výrobky ve verzi Duplex poskytujeme 5letou antikorozní záruku.

Brány WI 120 a WI 200 s pojezdovými kolečky jsou konstrukcemi, jež jsou osazené na ocelových kolečkách. Křídlo se pohybuje po pojezdové kolejnici, která je ukotvená k podkladu.

Brány WI s pojezdovými kolečky jsou systémovými prvky kontroly přístupu. Ve spojení s průmyslovými segmenty (OPO 201, OPO 251, OPZ252, OPZH253), mřížovými panely (Vega B, Vega B Light, Vega 2D Super a Vega 2D), sloupky a dále dvoukřídlými bránami a brankami (Bastion, Modest, Gardia) tvoří komplexní oplocení.

Brána WI s pojezdovými kolečky je pevnou a bezpečnou konstrukcí. Pro brány je charakteristický solidní rám a spodní nosník, jehož šířka je volena v závislosti na rozměrech brány. Používané nosníky mají rozměry: pro bránu WI 120: 120×80 mm a pro bránu WI 200: 200×80 mm. Jednoduchý rámový konstrukční sloup a při šířce přes 10 m dvojitý. Jednoduchý rámový dorazový sloup.

Brány jsou dostupné v ručně nebo automaticky ovládané verzi. Brána s ručním ovládáním je vybavena zámkem a madlem, které usnadňuje její otvírání a zavírání. Automaticky ovládaná brána má automat osazený na solidní ocelové konzole, která je umístěná na konstrukčním sloupu brány

Poptávka oplocení

na Vaši poptávku Vám co nejdříve odpovíme